Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej

Jakub Słowiński

Jakub Słowiński

dr inż., adiunkt

Zespół Badawczy Dynamiki i Modelowania

O mnie

Dr inż. Jakub J. Słowiński w latach 2000-2005 jako student Wydziału Podstawowych Problemów Techniki kształcił się na kierunku Inżynieria Biomedyczna. W latach 2003-2005 równolegle, w ramach Indywidualnego Toku Studiów, uczestniczył w zajęciach prowadzonych w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej i Mechaniki Eksperymentalnej (obecnie Katedra Inżynierii Biomedycznej, Mechatroniki i Teorii Mechanizmów). Prace dyplomową pt. „Analiza procesów formowania wewnętrznej struktury tkanki gąbczastej kości piszczelowej” zrealizował pod opieką dr inż. Krzysztofa Ścigały.

W roku 2005 rozpoczął studia doktoranckie w ówczesnym Instytucie Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej (obecnie Katedra Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej) pod opieką naukową prof. dr hab. inż. Mieczysława Szaty. W ramach swojej pracy doktorskiej pt. „Analiza stanu naprężeń w konstrukcji indywidualnego implantu kostnego” opracował model numeryczny oraz procedurę, której celem było poszukiwanie, zoptymalizowanej pod kątem przenoszonych obciążeń, struktury belkowego skafoldu kostnego.

Od 2009 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na stanowisku adiunkta. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z mechaniki oraz metod numerycznych w biomechanice.

  • ☎️ +48 71 320 xxxx
  • 🏙️ 50-372 Wrocław, ul. Mariana Smoluchowskiego 25 (budynek B1)
  • 🚪

Najnowsze publikacje

(2022). Dynamiczny gwóźdź śródszpikowy z napędem hybrydowym do wydłużania kości długich. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY2022 : Inżynieria, medycyna i nauka – w pogoni za implantem doskonałym : książka abstraktów.

PDF Cytowanie

(2019). Analiza numeryczna stabilności zespolenia złamania kłykcia kości piszczelowej. Inżynier i Fizyk Medyczny.

Cytowanie

(2017). Analiza wpływu konfiguracji systemu stabilizacji złamania trzonu kości udowej na stan naprężeń i przemieszczeń w odłamach kostnych. Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VIII sympozjum.

PDF Cytowanie

(2017). Analysis of blood flow through the pathologically changed main artery. Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Computer Aided Engineering.

Cytowanie DOI

(2017). Analysis of the blood flow through the centrifugal pump. Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Computer Aided Engineering.

Cytowanie DOI

Kontakt

  • jakub.slowinski@pwr.edu.pl
  • +48 71 320 2899
  • ul. Mariana Smoluchowskiego 25 (budynek B1), Wrocław, 50-372
  • Wejdź do bufynku B1 i kieruj się do pokoju 115 (parter)
  • Środa 09:00–11:00
    Czwartek 13:00–15:00