Badania

Zainteresowania naukowo-badawcze

W polu moich zainteresowań naukowo-badawczych znajduje się tematyka związana z modelowaniem procesów zachodzących w szczelinie złamania kostnego kości długiej. Obecny etap to odtwarzanie modeli osiowo–symetrycznych, które znane są w literaturze przedmiotu. W trakcie tych prac korzystam ze swojego doświadczenia z aplikacją Ansys. Do swoich obecnych i przyszłych prac planuję także zaangażowanie środowiska Scilab. Na bieżąco korzystam z oprogramowania InVesalius i MeshLab, dzięki którym mogę odtwarzać geometrię modeli fragmentów szkieletu na podstawie danych pochodzących z obrazowania metodą tomografii komputerowej.