Prace dyplomowe

2022

 • Analiza numeryczna wpływu stabilizacji złamania szyjki kości udowej na uzyskanie zrostu kostnego — stud. Przemysław Wieczerzak, praca magisterska

2021

 • Analiza numeryczna złamania kości udowej osteoporotycznej spowodowanego upadkiem w zależności od stopnia zaawansowania choroby — stud. Katarzyna Duma, praca inżynierska
 • Analiza numeryczna złamania kości piszczelowej w wypadku komunikacyjnym — stud. Sandra Marzec, praca magisterska
 • Analiza numeryczna wariantów stabilizacji złamania kości III śródręcza u konia — stud. Natalia Witkowska, praca inżynierska
 • Analiza numeryczna stabilizacji złamania kości III śródręcza u konia, prognozowanie możliwości zrostu kostnego — stud. Natalia Szczerbakowicz, praca magisterska

2020

 • Analiza numeryczna stabilizacji złamania kości udowej u pacjenta ze zdiagnozowaną osteoporozą — stud. Magdalena Jakubowicz, praca inżynierska
 • Numeryczna analiza złamania kości udowej stabilizowanego za pomocą płyty kostnej — stud. Maciej Kowalski, praca inżynierska
 • Analiza numeryczna przebudowy tkanki kostnej w obszarze złamania nasady bliższej kości piszczelowej — stud. Olimpia Promirska, praca magisterska
 • Numeryczna prognoza przebudowy tkanki kostnej w szczelinie złamania kości udowej stabilizowanej za pomocą gwoździa śródszpikowego — stud. Agnieszka Smaga, praca magisterska
 • Rekonstrukcja żuchwy z wykorzystaniem biodegradowalnego implantu typu scaffold — stud. Jakub Szaga, praca magisterska

2019

 • Analiza numeryczna wpływu różnych typów ryglowania dystalnego na stabilizację złamania prostego trzonu kości ramiennej — stud. Anna Kałużna, praca magisterska

 • Konstrukcja i analiza gwoździa śródszpikowego do zespolenia kości długiej — stud. Marcin Lindner, praca magisterska

 • Analiza numeryczna układu kość-implant w procesie leczenia dyskopatii u pacjenta ze zdiagnozowaną osteoporozą — stud. Aleksandra Zuber, praca inżynierska

2018

 • Analiza numeryczna możliwości zrostu kostnego dla wybranych typów stabilizacji kości udowej za pomocą gwoździa śródszpikowego — stud. Agnieszka Jabłonka, praca magisterska

 • Analiza porównawcza wybranych wariantów stabilizacji złamania kości ramiennej za pomocą gwoździa śródszpikowego — stud. Dawid Kęszycki, praca magisterska

 • Analiza numeryczna możliwości zrostu kostnego dla wybranych typów stabilizacji kości piszczelowej i strzałkowej — stud. Mateusz Zawiślak, praca magisterska

 • Analiza numeryczna wpływu geometrii śruby gąbczastej na parametry zrostu kostnego złamania nasady bliższej kości piszczelowej — stud. Olimpia Promirska, praca inżynierska

 • Analiza numeryczna uszkodzeń w tkance kostnej kręgosłupa szyjnego powstających w następstwie wypadku komunikacyjnego — stud. Jolanta Gołębiowska, praca inżynierska

2017

 • Analiza wpływu stabilizacji kości strzałkowej na warunki zrostu kości piszczelowej — stud. Filip Dominas, praca magisterska

 • Analiza warunków biomechanicznych w szczelinie złamania dla układu kość piszczelowa - płyta kostna LISS — stud. Marcin Fedorowicz, praca magisterska

 • Analiza wpływu stabilizacji złamania kości piszczelowej za pomocą gwoździa śródszpikowego na zrost kostny — stud. Marcin Janus, praca magisterska

 • Analiza porównawcza stabilności wybranych zespoleń złamania kości piszczelowej — stud. Dariusz Junyszek, praca magisterska

 • Analiza sztywności płyty blokowanej LISS zastosowanej do stabilizacji złamania końca dalszego kości udowej — stud. Michał Pakuła, praca magisterska

 • Analiza numeryczna stabilności złamania przezkrętarzowego kości udowej — stud. Justyna Bącela, praca inżynierska

 • Analiza numeryczna stabilności zespolenia złamania kłykcia kości piszczelowej — stud. Katarzyna Dziergowska, praca inżynierska

 • Analiza numeryczna stabilizacji złamania kości żuchwy i przebudowy tkanki kostnej w okolicy złamania — stud. Martyna Kaczmarczyk, praca inżynierska

 • Analiza numeryczna stabilności nietypowego zespolenia złamania końca bliższego kości piszczelowej — stud. Anna Kałużna, praca inżynierska

 • Analiza numeryczna stabilności zespolenia złamania końca dalszego kości piszczelowej — stud. Marcin Lindner, praca inżynierska

 • Analiza numeryczna stabilności zespolenia złamania końca bliższego kości piszczelowej — stud. Joanna Michałowska, praca inżynierska

2016

 • Analiza wpływu konfiguracji systemu stabilizacji złamania trzonu kości udowej na zrost kostny — stud. Maja Dubicka, praca magisterska

 • Złamanie trzonu kości udowej - analiza podstawowych parametrów mechanicznych — stud. Joanna Czach, praca inżynierska

 • Analiza numeryczna stabilizacji wybranego typu złamania kręgu kręgosłupa odcinka szyjnego — stud. Dawid Kęszycki, praca inżynierska

 • Analiza numeryczna wpływu zmian patologicznych na właściwości mechaniczne krążka międzykręgowego — stud. Mateusz Zawiślak, praca inżynierska

2015

 • Numeryczna analiza zaburzeń procesu odtwarzania tkanki kostnej – stud. Angelika Kobyłko, praca magisterska

 • Numeryczna analiza procesu tworzenia zrostu kostnego — stud. Łukasz Filipiak, praca magisterska

 • Analiza parametrów biomechanicznych zespoleń końca dalszego kości udowej płytą blokowaną LISS — stud. Michał Pakuła, praca inżynierska

 • Numeryczna analiza stabilizacji kręgów dotkniętych dyskopatią — stud. Agnieszka Dróżdż, praca inżynierska

 • Analiza numeryczna stabilizacji wybranego typu złamania kręgu kręgosłupa odcinka lędźwiowego — stud. Dariusz Junyszek, praca inżynierska

2014

 • Wpływ pozycji implantu dentystycznego na rozkład naprężeń, przemieszczeń i odkształceń w rejonie przyzębia — stud. Maja Dubicka, praca inżynierska

 • Symulacja numeryczna wpływu stabilizacji złamania kości żuchwy na rozkłady naprężeń i przemieszczeń — stud. Beata Łoś, praca inżynierska

 • Przebudowa tkanki kostnej okolic przyzębia powodowana siłami żucia _— s_tud. Krystian Stempek, praca magisterska;

 • Numeryczne wsparcie procesu leczenia zespołu Pierre Robina — stud. Aleksandra Czarnecka, praca magisterska;

 • Wpływ błędnego zamocowania endoprotezy stawu biodrowego na zużycie implantu i niszczenie tkanki kostnej — stud. Angelika Kobyłko, praca inżynierska;

2013

 • Przebudowa struktury beleczkowej w kręgach kręgosłupa szyjnego z wprowadzonymi elementami stabilizującymi — stud. Agata Kizny, praca inżynierska;

 • Projekt trzonu endoprotezy kości udowej i jego numeryczna weryfikacja w odniesieniu do konstrukcji istniejących — stud. Maciej Majka, praca inżynierska;

2012

 • Analiza wpływu typu obciążenia kręgosłupa szyjnego na rozkład struktur beleczkowych w trzonie kręgu — stud. Joanna Mazurek, praca inżynierska;