Mechanika 1

Spis treści

Karta kursu

Wszystkie szczegóły związane z treścią programową kursu Mechanika I można znaleźć w karcie kursu.

Mechanika 2022/2023

Notatki do czasu zakończenia kursu będą przechowywane na dysku Google. Dostęp jest możliwy z poziomu maila studenckiego.

Mechanika 2021/2022

Wykład 2020/2021

Wykład 2019/2020

Notatki z wykładu i ćwiczeń – 2019

Literatura

 1. Gabryszewska B., Pszonka A., Mechanika – Część I – Statyka, Wyd. PWr
 2. Giergiel J., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, Wyd. AGH, dostęp elektroniczny
 3. Iwulski Z., Wyznaczanie sił tnących i momentów zginających w belkach : zadania z rozwiązaniami, Wyd. AGH, dostęp elektroniczny
 4. Giergiel J., Głuch L., Łopata A., Zbiór zadań z mechaniki: metodyka rozwiązań, Wyd. AGH, dostęp elektroniczny
 5. Pac-Pomarnacka, A., Mechanika ogólna z przykładami obliczeń, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, dostęp elektroniczny
 6. Misiak J., Mechanika ogólna – T. 1 – Statyka i kinematyka, WNT
 7. Leyko J., Mechanika ogólna – Statyka i kinematyka, PWN

Materiały dodatkowe

 1. Zadania kolokwialne (belki, ramy, kratownice, środki ciężkości, momenty bezwładności) -> zadania
 2. Zadania do zrobienia – kratownice. Proszę obliczyć siły reakcji oraz metodą wydzielania węzłów siły wewnętrzne we wszystkich prętach.
 3. Zadania do zrobienia – belki. Proszę obliczyć siły reakcji oraz rozpisać równania na momenty gnące i siły tnące w przedziałach, które następnie proszę rozrysować.
 4. Belki z kartkówek.
 5. Belka z przegubem
 6. Belka z przegubem 2
 7. Belki i kratownice z kolokwium 2016
 8. Kratownice_2015, Kratownice_2016_1 z kartkówek
 9. Kratownice_2017 z kartkówki
 10. Kratownice 2021a
 11. Kratownice 2021b
 12. Ramy z kartkówek
 13. Dwie ramy z zajęć – 31.03.2017
 14. Belki_2016 z kartkówek
 15. Środki ciężkości, momenty bezwładności
 16. Środki ciężkości, momenty bezwładności 2
 17. Środki ciężkości, momenty bezwładności i kinematyka
 18. Kolokwium z 2019