Mechanika 2

Spis treści

Karta kursu

Wszystkie szczegóły związane z treścią programową kursu Mechanika I można znaleźć w karcie kursu -> MMM031018.

Literatura

 1. Giergiel J., Zbiór zadań z mechaniki ogólnej, Wyd. AGH, dostęp elektroniczny
 2. Giergiel J., Głuch L., Łopata A., Zbiór zadań z mechaniki: metodyka rozwiązań, Wyd. AGH, dostęp elektroniczny
 3. Misiak J., Mechanika ogólna – T. 2 – Dynamika, WNT
 4. Ciastoń A. – Kinematyka i Dynamika – zbiór zadań
 5. Witkowski Cz. – Zbiór zadań z mechaniki. Cz. 1 Kinematyka, dostęp elektroniczny
 6. Witkowski Cz. – Zbiór zadań z mechaniki. Cz. 2 Dynamika, dostęp elektroniczny

Materiały dodatkowe

Notatki z ćwiczeń 2023-2024

Folder z notatkami 2022/2023

Notatki z semestru 2021/2022:

 1. Wykład
 2. Ćwiczenia

Materiały archiwalne

 1. Notatki z ćwiczeń 2020/2021
 2. Zadania z kinematyki
 3. Zadania z dynamiki