Michałki – czyli prowadzący jak czytał to płakał

Spis treści

Śmieszne lub straszne wpadki i pomyłki znalezione podczas sprawdzania prac – pisownia oryginalna.

semestr zimowy 2017/2018

Technologie Informacyjne

 • Co to jest przetwarzanie rozproszone? – Konwertowanie terkotu źródłowego.
 • CAD – Compiuting Added Dating
 • CAD – Computer Algoritm Detector
 • CAD – Creating A Dimension
 • CAM – Computer Aided Modul
 • CAM – Computer Aided Mecheanering
 • CNC – Complex Numeric Crafting
 • CNC – Central Network Center
 • CNC – Computer Navigation Control
 • CNC – Computer Normaly Controled
 • Kod BCD – Basic Computer Design
 • CAE – Computing Analizys of Elements
 • Użyteczność – jest to praca dająca oczekiwane skutki. Spełnia swoje oczekiwania/dobrze wykonuje swoje zadania, zadowalające skutki pracy na niej, spełnia wymogi konsumenta, jest dobrze zaprogramowana, wykonuje zadania do których została stworzona.
 • Media transmisyjne – są to informacje transmitowane na poszczególnych częstotliwościach. Niska jakość przesłanych informacji, przesyła tylko krótkie informacje, często są one niedokładnie przetworzone, występują w nich braki.
 • Architektura CISC – zaawansowany program dla informatyka do projektowania nowych komend, uaktualniania starych, tworzenia aplikacji.
 • Przetwarzanie rozproszone polega na wysyłaniu sygnału przez rozproszone fale.
 • Przetwarzanie rozproszone – gdy procesor przetwarza jakieś dane i one zostają rozproszone w jakiś sposób, coś je przerywa np. gdy działa wiele programów i procesor nie nadąża.
 • Przetwarzanie rozproszone – typ przetwarzania charakteryzujący się chaotycznym przesyłem danych i niejednolitym strumieniem przesyłu.
 • Projektowanie zorientowane na użytkownika jest to proces zależny od właściciela urządzenia/komputera. Osoba wprowadza do urządzenia własne algorytmy, które są później wykonywane przez urządzenie.
 • Technologia PIPELINE – pomaga zidentyfikować początek oraz koniec procesu sprzedaży
 • Architektura CISC posiada duży zasób informacji. Dane przechowywane są w pamięci wewnętrznej procesora.

semestr letni 2014/2015

Mechanika I

 • Co to jest moment bezwładności? Podaj twierdzenie Steinera (podaj wzór). – Pod działaniem sił równoważących #$% punkt materialny albo ciało sztywne znajduje się w spoczynku albo porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.
 • Kratownica jest statycznie wyznaczalna, gdy mamy pręty zerowe.
 • Metoda Richtera dotyczy prętów. Maksymalnie można przeciąć 3 pręty w dowolnym miejscu.
 • Przedział jest to miejsce który dzieli belke do najbliższej siły np: od początku belki do pierwszej siły bąd obciążenia. Można przedziały podzielić że się paczy z prawa jak i z lewa.

semestr zimowy 2014/2015

Mechanika II

 • (…) natomiast przyspieszenie normalne, to to biegnące zgodnie z torem ruchu.
 • Tor ruchu punktu – jest to droga po której porusza się dany pkt. z daną częstotliwością oraz prędkością bez strat wynikających z przyspieszenia ziemskiego.
 • Chwilowy środek obrotu – to miejsce przemieszczenia się punktu po torze kołowym.

Technologie informacyjne

 • CAD – Compact Aidea Desktop
 • CAD – Centrum Aktywnego Dowodzenia
 • CAD – Computer Architekt Diesein
 • CAD – jest to program pomagający Studentom Politechniki Wrocławskiej w rysowaniu. Pozwala np. na wykonywanie projektów obiektów – np. mosty, stadiony, itd.
 • CAD – Cry and Die
 • CAD – Computer Adwenture Desiner
 • CAM – pochodzi od słowa camera
 • CISC – Complex Introduced System Computer
 • CAM – Computer Adient Mechanical
 • CAM – Computer Authed Manufacturing
 • CAM – Computer and Machine
 • Użyteczność jest to sposób odbioru danego produktu lub idei lub pomysłu przez społeczeństwo. Jeśli ludzie coś uważają za użyteczne to kupują, a jak nie jest użyteczne to nie kupują.
 • Architektura von Neumanna – założeniem von Neumanna było stworzenie komputera, który mieściłby jak najwięcej rzeczy. Aby komputer zawierał jak najwięcej bitów. Von Neumann chciał stworzyć komputery dla jednostek.

semestr zimowy 2012/2013

Technologie Informacyjne

 • Co oznacza skrót CAM? (Computer Aided Manufacturing) – CAM – np. na „torrentach” kiedy film jeszcze nie wyszedł na DVD, tylko ktoś nagrał go w kinie kamerą to przed nazwą filmu umieszcza się CAM od camera.
 • Co oznacza skrót CAD? (Computer Aided Design) – CAD – Computer Architecture Device – CAD – Creatore Architekture Designer – CAD – Computing Auto Data – CAD – Central Automatic Design
 • Co to jest projektowanie zorientowane na użytkownika? – Projektowanie zorientowane na użytkownika to projektowanie przypisane na konkretną osobę. – Projektowanie zorientowane na użytkownika jest to projektowanie w systemie jakie działania, operacje dany użytkownik może wykonać.

semestr letni 2013/2014

Metody numeryczne w biomechanice

 • W MES lepiej stosować elementy skączone …

Mechanika I

 • Moment bezwładności to taka oś w bryle sztywnej, która w ruchu obrotowym porusza się jak cząstka.
 • Siła tnąca jest to siła powyżej której nastąpi pęknięcie urwanie belki.
 • Przyspieszenie styczne jest to wektor przyspieszenia normalnego z jaką porusza się ciało w ruchu obrotowym.
 • Moment gnący, czyli Mg jest to siła przyłożona równolegle do belki.
 • Siła tnąca – jest to siła która przecina oś ox i oy tzn. na przykładzie kratownicy. Siła tnąca jest wyznaczana poprzez przecięcie danych prętów.
 • Metoda Rittera - metoda stosowana  przy kratownicach, polega na wydzielaniu węzłów w których są 3 pręty.