Technologie Informacyjne

Cel kursu

Celem kursu Technologie Informacyjne jest wedle KRK:

  • Ujednolicenie terminologii z zakresu technologii informacyjnych, przedstawienie genezy, historii i aktualnego stanu rozwoju informatyki
  • Ugruntowanie wiedzy na temat zasad funkcjonowania komputerów i przedstawienie ogólnych zasad konstruowania algorytmów (komputerowych)
  • Ogólne wskazówki na temat przygotowywania publikacji i prezentacji technicznych
  • Internet i zasady zachowania w Internecie, przestrzeganie dobrych obyczajów internetowych, prawo w Internecie

Szczegółowe wymagania oraz plan kursu wedle karty realizacji kursu – MMM031003.

Materiały z wykładu

Wersja 2022/2023: część 1 + część 2

Wersja 2020 – prezentacja na GDrive

Materiały dodatkowe

Bardzo ciekawy program dotyczący historii matematyki – jako uzupełnienie wykładu i dla własnej satysfakcji (źródło: YouTube).

Współczesne oprogramowanie CAD, CAM i CAE to bardzo często wyspecjalizowane aplikacje, ale zobaczmy jak to było kiedyś. Nim pojawiły się w Polsce programy typu Discovery Channel mieliśmy własny – SONDĘ. Polecam pooglądać także inne, historyczne już odcinki (źródło: YouTube).