Article-Journal

Methodology of preparation of fetal bone structures FEM model
Symulacja numeryczna procesu tworzenia się struktury beleczkowej kości gąbczastej