Paper-Conference

Dynamiczny gwóźdź śródszpikowy z napędem hybrydowym do wydłużania kości długich
Analysis of the blood flow through the centrifugal pump
Numeryczna analiza geometrii punktów kostnienia kości krzyżowej w okresie prenatalnym