Paper-Conference

Numerical study of bone remodelling in coxarthrosis
Orthodontic forces level versus bone defects remodelling in FEM analysis
Komputerowe wspomaganie doboru techniki leczenia złamań przezkrętarzowych kości udowej