Report

Wpływ procesów mineralizacji tkanki kostnej na patomechanizm choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego
Badania właściwości mechanicznych i strukturalnych krążka międzykręgowego kręgosłupa człowieka na poziomie mikro i makroskopowym