Publikacje

(2022). Dynamiczny gwóźdź śródszpikowy z napędem hybrydowym do wydłużania kości długich. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa IMPLANTY2022 : Inżynieria, medycyna i nauka – w pogoni za implantem doskonałym : książka abstraktów.

PDF Cytowanie

(2019). Analiza numeryczna stabilności zespolenia złamania kłykcia kości piszczelowej. Inżynier i Fizyk Medyczny.

Cytowanie

(2017). The Impact of stabilization configuration on bone union possibility for fractures of the distal femur. 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics.

Cytowanie

(2017). Analysis of the blood flow through the centrifugal pump. Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Computer Aided Engineering.

Cytowanie DOI

(2017). Analysis of blood flow through the pathologically changed main artery. Proceedings of the 13th International Scientific Conference : Computer Aided Engineering.

Cytowanie DOI

(2017). Analiza wpływu konfiguracji systemu stabilizacji złamania trzonu kości udowej na stan naprężeń i przemieszczeń w odłamach kostnych. Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : VIII sympozjum.

PDF Cytowanie

(2015). Numerical simulation of the traction process in the treatment for Robin Sequence. 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers. Vol. 1.

Cytowanie

(2015). Modelowanie wpływu choroby zwyrodnieniowej na strukturę beleczkową kości w proksymalnej części kości udowej. Majówka Młodych Biomechaników 2015 : XII Konferencja Naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej.

Cytowanie URL

(2015). Analiza zmian struktury i gęstości kości gąbczastej w nasadzie bliższej kości udowej zmienionej zwyrodnieniowo. Aktualne Problemy Biomechaniki.

PDF Cytowanie

(2014). Wpływ procesów mineralizacji tkanki kostnej na patomechanizm choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego.

Cytowanie

(2014). Mechanical behavior of the lamellae annulus fibrosus in finite element model. Engineering Mechanics 2014 : 20th international conference : book of full texts, May 12-15, 2014, Svratka, Czech Republic.

PDF Cytowanie

(2013). Wpływ orientacji skafoldu kostnego na procesy adaptacyjnej przebudowy tkanki kostnej. Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: IV sympozjum.

Cytowanie

(2013). Przebudowa tkanki kostnej w następstwie wymuszeń mechanicznych siłami wyzwalanymi przez aparaty ortodontyczne. Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: IV sympozjum.

Cytowanie

(2013). Numeryczna analiza geometrii punktów kostnienia kości krzyżowej w okresie prenatalnym. Komputerowe wspomaganie badań naukowych XX.

Cytowanie

(2013). Numeryczna analiza geometrii punktów kostnienia kości krzyżowej w okresie prenatalnym. Komputerowe wspomaganie badań naukowych XX.

Cytowanie

(2013). Metallic bone scaffolds -- impact orientation on the bone tissue reaction. 30th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics.

Cytowanie

(2013). Badania właściwości mechanicznych i strukturalnych krążka międzykręgowego kręgosłupa człowieka na poziomie mikro i makroskopowym.

Cytowanie

(2012). Orthodontic forces level versus bone defects remodelling in FEM analysis. Biomechanics 2012: International Conference of the Polish Society of Biomechanics: 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics.

Cytowanie

(2012). Numerical study of bone remodelling in coxarthrosis. Biomechanics 2012: International Conference of the Polish Society of Biomechanics: 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics.

Cytowanie

(2012). Biomechanics of distal femoral fracture fixed with an angular stable LISS plate. Acta of Bioengineering and Biomechanics.

PDF Cytowanie

(2012). Analiza wpływu typu obciążenia kręgosłupa szyjnego na rozkład struktur beleczkowych w trzonie kręgu. Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: III sympozjum.

Cytowanie

(2010). Numerical optimization of metallic bone scaffold. 27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics.

Cytowanie

(2010). Komputerowe wspomaganie doboru techniki leczenia złamań przezkrętarzowych kości udowej. Komputerowe wspomaganie badań naukowych XVII.

Cytowanie

(2010). Implementation of the Bologna process at the Mechanical Engineering Faculty of the Wrocław University of Technology. International Conference of Education.

Cytowanie

(2010). Analiza stanu przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w kompleksie kość udowa -- system stabilizacji złamań nasady bliższej. Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: I sympozjum.

Cytowanie

(2009). Methodology of preparation of fetal bone structures FEM model. Anyagvizsgálók Lapja.

PDF Cytowanie

(2008). Ocena metodą elementów skończonych płodowego mostka. Komputerowe wspomaganie badań naukowych XV.

Cytowanie

(2008). Ocena metodą elementów skończonych chrzęstnego nadgarstka w okresie prenatalnym. Komputerowe wspomaganie badań naukowych XV.

Cytowanie

(2007). Zastosowanie metody MES do analizy potencjalnych miejsc złamań obojczyka płodowego. Materiały XIV Krajowej Konferencji KOWBAN ‘2007 Komputerowe wspomaganie badań naukowych.

Cytowanie

(2007). Symulacja rozkładów naprężeń w strukturze kostnej płodu. Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa.

Cytowanie

(2007). Metoda tworzenia modelu MES czaszki płodu. Materiały XIV Krajowej Konferencji KOWBAN ‘2007 Komputerowe wspomaganie badań naukowych.

Cytowanie

(2007). Dynamic analysis of long bone oscillation as base for theoretical model generation. 24th Danubia-Adria Symposium on Developments in Experimental Mechanics.

Cytowanie

(2007). Badanie modelu MES łopatki płodowej. Materiały XIV Krajowej Konferencji KOWBAN ‘2007 Komputerowe wspomaganie badań naukowych.

Cytowanie

(2006). Symulacja numeryczna procesów przebudowy beleczek kostnych kości gąbczastej. Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2006.

Cytowanie

(2006). Stress intensity factor determining of cervical stabilizator elements. 2nd Students’ Scientific Conference of Biomedical Engineering. Bio-Eng-Young.

Cytowanie

(2006). Stress distribution analyzis of cervical spine stabilizer. 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics.

Cytowanie

(2006). Numerical simulation of the remodeling process in the metaphysis of the tibia bone. 2nd Students’ Scientific Conference of Biomedical Engineering. Bio-Eng-Young.

Cytowanie

(2006). Neimitz modification in crack propagation model. 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics.

Cytowanie

(2006). Global dynamic model of long bones -- the influence of direction of the input function on parameters of models. 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics.

Cytowanie

(2006). Dynamic model of long bones. 2nd Students’ Scientific Conference of Biomedical Engineering. Bio-Eng-Young.

Cytowanie

(2006). Comparative analyzis of bovine femur bone during static bending test. 23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics.

Cytowanie

(2004). Symulacja numeryczna procesu tworzenia się struktury beleczkowej kości gąbczastej. Systems: Journal of Transdisciplinary Systems Science.

Cytowanie

(2004). Numeryczna symulacja formowania i analiza właściwości mechanicznych beleczek kostnych istoty gąbczastej. Człowiek – cywilizacja – przyszłość. II Konferencja Naukowa Studentów. Referaty.

Cytowanie

(2004). Analysis of process of modeling of internal cancellous bone architecture. 1st Students’ Scientific Conference of Biomechanics. Bio-Mech-Young.

Cytowanie