Numerical study of bone remodelling in coxarthrosis

Publikacja
Biomechanics 2012: International Conference of the Polish Society of Biomechanics: 30th Anniversary Meeting of the Polish Biomechanics
Jakub Słowiński
Jakub Słowiński
dr inż., adiunkt