Wpływ procesów mineralizacji tkanki kostnej na patomechanizm choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego

Rodzaj
Jakub Słowiński
Jakub Słowiński
dr inż., adiunkt