Modelowanie wpływu choroby zwyrodnieniowej na strukturę beleczkową kości w proksymalnej części kości udowej

Publikacja
Majówka Młodych Biomechaników 2015 : XII Konferencja Naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej
Jakub Słowiński
Jakub Słowiński
dr inż., adiunkt