Analiza numeryczna stabilności zespolenia złamania kłykcia kości piszczelowej

Publikacja
Inżynier i Fizyk Medyczny
Jakub Słowiński
Jakub Słowiński
dr inż., adiunkt