Stress distribution analyzis of cervical spine stabilizer

Publikacja
23rd Danubia-Adria Symposium on Experimental Methods in Solid Mechanics
Jakub Słowiński
Jakub Słowiński
dr inż., adiunkt