Utrata stabilności złamania trzonu kości udowej po zaopatrzeniu płytą LCP analiza przypadku klinicznego

Publikacja
Inżynier i Fizyk Medyczny
Jakub Słowiński
Jakub Słowiński
dr inż., adiunkt