Przebudowa tkanki kostnej w następstwie wymuszeń mechanicznych siłami wyzwalanymi przez aparaty ortodontyczne

Publikacja
Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: IV sympozjum
Jakub Słowiński
Jakub Słowiński
dr inż., adiunkt