Badanie modelu MES łopatki płodowej

Publikacja
Materiały XIV Krajowej Konferencji KOWBAN ‘2007 Komputerowe wspomaganie badań naukowych
Jakub Słowiński
Jakub Słowiński
dr inż., adiunkt