Numerical optimization of metallic bone scaffold

Publikacja
27th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics
Jakub Słowiński
Jakub Słowiński
dr inż., adiunkt