Wpływ orientacji skafoldu kostnego na procesy adaptacyjnej przebudowy tkanki kostnej

Publikacja
Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: IV sympozjum
Jakub Słowiński
Jakub Słowiński
dr inż., adiunkt