Metallic bone scaffolds -- impact orientation on the bone tissue reaction

Publikacja
30th Danubia-Adria Symposium on Advances in Experimental Mechanics
Jakub Słowiński
Jakub Słowiński
dr inż., adiunkt