Badanie Mechaniczne

Ocena metodą elementów skończonych płodowego mostka