Biomechanika

Metoda tworzenia modelu MES czaszki płodu
Symulacja numeryczna procesu tworzenia się struktury beleczkowej kości gąbczastej