Czaszka

Methodology of preparation of fetal bone structures FEM model
Symulacja rozkładów naprężeń w strukturze kostnej płodu