Deformacja Czaszki

Metoda tworzenia modelu MES czaszki płodu