Kości

Ocena metodą elementów skończonych płodowego mostka