Metoda MES

Badanie modelu MES łopatki płodowej
Metoda tworzenia modelu MES czaszki płodu
Zastosowanie metody MES do analizy potencjalnych miejsc złamań obojczyka płodowego