Obojczyk

Methodology of preparation of fetal bone structures FEM model
Badanie modelu MES łopatki płodowej
Symulacja rozkładów naprężeń w strukturze kostnej płodu