Płód

Numeryczna analiza geometrii punktów kostnienia kości krzyżowej w okresie prenatalnym
Ocena metodą elementów skończonych chrzęstnego nadgarstka w okresie prenatalnym